гр. Обзор

Продавач консултант на витрина

Описание

Задължения и отговорности:
- обслужване и консултиране на клиенти
- познаване на асортимента, поддържане на стокови наличности и аранжиране на стоките на щанда и витрините
- следене за добър търговски вид на стоките, наличие на етикети и означения
- спазване на сроковете на годност и непрекъснат контрол
- поддържане на ред и хигиена на работното място, според фирмените правила и изисквания
- информира своевременно прекият си ръководител за нередности и възникнали проблем


Изисквания към кандидатите:
-имаш завършено средно образование
-любезен си, обичаш да общуваш с хора и желаеш да работиш в екип
-изпълняваш отговорно поставените задачи
-имаш готовност за работа на смени

Ние предлагаме:
-много добро трудово възнаграждение с възможност за получаване на бонуси, при добри резултати и желание за работа
-въвеждащо обучение
-работно време: на смени
-възможност за кариерно развитие
-осигурена квартира или транспортни разходи.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Личните данни, които доброволно предоставяте, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни за целите на осъществяване на подбор.

Кандидатствайте

  • прикачи файл