К.К. Албена

Отговорник търговска зала

Описание

Задължения и отговорности:
- Организира и контролира дейностите в търговския обект и на персонала
- Координира работата с управителя
- Работи със специализиран софтуер за отчитане складовите наличности и продажбите
- Приема стоката
- Извършва касови операции и ежедневно приключва касовата наличност
- Оперира с парични средства, кредитни и дебитни карти.
- Отговаря за коректно отчитане на продажбите
- Следи наличността на стоките в търговската зала и правилната ценова маркировка
- Следи сроковете на годност и изрядността на стоките
- Отговаря и контролира за изпълнението на служебните задължения на служителите от отдел „КАСИ”.
- Материално отговорно лице
- Отчита дневния касов оборот


Изисквания към кандидатите:
-имаш завършено средно образование
-любезен си, обичаш да общуваш с хора и желаеш да работиш в екип
-изпълняваш отговорно поставените задачи
-имаш готовност за работа на смени

Ние предлагаме:
-много добро трудово възнаграждение с възможност за получаване на бонуси, при добри резултати и желание за работа
-въвеждащо обучение
-работно време: на смени
-възможност за кариерно развитие
-осигурена квартира или транспортни разходи.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Личните данни, които доброволно предоставяте, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни за целите на осъществяване на подбор.

Кандидатствайте

  • прикачи файл